-A
A
A+

Instructies: Selecteer de tekst die je wil laten voorlezen.

Activeer voorleesfunctie
terug naar boven
Sint-Gerardus-logo

Sint-Gerardus

Ondersteuningsteam _

Ondersteuningsteam

‘Mijn ondersteuner is er altijd voor mij, wanneer ik behoefte heb om met iemand te praten dan kan ik steeds bij haar terecht. Dankzij mijn ondersteuner kan ik meegaan op uitstappen en durf ik op school hulp te vragen.’
– Eva, 14 jaar

 

 

Expertise is teamwork

Het ondersteuningsteam van Sint-Gerardus ondersteunt leerlingen met een (neuro)motorische beperking in scholen voor gewoon kleuter, basis, secundair en hoger (niet-academisch) onderwijs.

Ons doel?

De inclusie van kinderen en jongeren met een motorische beperking in het gewoon onderwijs bevorderen en versterken!

Onze expertise?

Onze ondersteuners (leerkrachten, ergotherapeuten, kinesitherapeuten, logopedisten en orthopedagogen) zijn ingebed in de Sint-Gerardusscholen en het MFC Sint-Gerardus met een jarenlange expertise in (neuro)motorische beperkingen.

We vertrekken steeds vanuit jouw mogelijkheden en bouwen samen verder aan jouw motorische, cognitieve en sociaal-emotionele vaardigheden!

Het ondersteuningsteam Sint-Gerardus (ON Sint-Gerardus) maakt deel uit van het Ondersteuningsnetwerk Limburg (ONW Limburg).

Contacteer ons!

Kleuter-en basisonderwijs: Liesbeth Meermans – 011/350 157
ondersteuningsteam.bubao­@sintgerardus.be

Secundair-en hoger (niet-academisch) onderwijs: Daphne Paas – 011/350 155
ondersteuningsteam.buso­@sintgerardus.be

 

Download onze folder

Voor wie is het ondersteunings­team?

Het ondersteuningsteam van BuBaO Sint-Gerardus is er voor leerlingen met een (neuro)motorische beperking in het gewoon kleuter en lager onderwijs.

Lees meer

Het ondersteuningsteam BuSO Sint-Gerardus ondersteunt leerlingen met een (neuro)motorische beperking in het gewoon secundair en hoger (niet-academisch) onderwijs.

De leerling volgt het gewoon leerprogramma en streeft naar het behalen van de ontwikkelingsdoelen en/of eindtermen van zijn/haar onderwijsniveau. Hij/zij voldoet aan de toelatings- en overgangsvoorwaarden van het gewoon onderwijs en beschikt over een gemotiveerd verslag type 4 (opgesteld door het CLB).

Het is ook mogelijk om een individueel aangepast curriculum (IAC) binnen het gewoon onderwijs te volgen. De specifieke onderwijsbehoeften van de leerling en de afspraken over de nodige begeleiding zijn dan opgenomen in een verslag M-decreet type 4 (opgesteld door het CLB).

Wat houdt de ondersteuning in?

De ondersteuning vindt plaats tijdens de schooluren binnen de school voor gewoon onderwijs. Elke leerling heeft een eigen ondersteuner.

Lees meer

In functie van de onderwijsnoden- en behoeften van de leerling bieden we hulp aan de leerling, de ouders en het betrokken schoolteam.

Elk ondersteuningstraject start met een startvergadering met alle betrokken partijen (ouders, school, CLB, ondersteuner en eventuele externe partners). Samen bespreken we de doelstellingen en maken we afspraken over de ondersteuning.

Doorheen het schooljaar plannen we tussentijdse overlegmomenten op regelmatige tijdstippen.

Op het einde van het schooljaar bespreken we de evolutie en het verloop van de begeleiding en samenwerking. Samen beslissen we of we de ondersteuning al dan niet verderzetten.

Hoe kan je ondersteuning aanvragen?

Wanneer er nood is aan ondersteuning, kan de school, na overleg met de leerling, ouders en het CLB, een aanvraag indienen voor ondersteuning.

Lees meer

Ondersteuning kan op elk moment doorheen het schooljaar aangevraagd worden.

Het CLB gaat, samen met de ouders en de school na of de leerling in aanmerking komt voor ondersteuning type 4. Indien uit het handelingsgericht traject blijkt dat de leerling recht heeft op ondersteuning vanuit type 4, stelt het CLB een (gemotiveerd) verslag op.

De inzagerechten voor het (gemotiveerd) verslag type 4 in het IRIS-platform worden door de school gewoon onderwijs verleend aan de coördinator van het ondersteuningsteam Sint-Gerardus.

Wat is de procedure voor scholen?

De aanvraagprocedure voor ondersteuning is afhankelijk van het onderwijsnet (katholieke net of andere netten) waartoe een school behoort.

Lees meer

Voor scholen gewoon onderwijs uit het Katholieke Onderwijsnet:

De aanmelding van (nieuwe) leerlingen waarvoor type 4 ondersteuning nodig is, kunnen door zowel de school als het CLB rechtstreeks aangemeld worden via het zorgloket. Het zorgloket stuurt deze vraag onmiddellijk door naar Sint-Gerardus zodanig dat wij de vraag kunnen opnemen.

Registreer in discimus dat je Sint-Gerardus als ondersteunende school type 4 wenst:
Voor kleuter en lager onderwijs: BuBaO Sint-Gerardus (26138)
Voor secundair en hoger (niet-academisch) onderwijs: BuSO Sint-Gerardus (27862)

Voor scholen behorende tot andere netten:

De aanmelding van (nieuwe) leerlingen waarvoor type 4 ondersteuning nodig is, kunnen door zowel de school als het CLB rechtstreeks gesteld worden aan het ondersteuningsteam van Sint-Gerardus.

Meld je rechtstreeks aan bij de coördinator van het ondersteuningsteam Sint-Gerardus ondersteuningsteam@sintgerardus.be  T. 011 350 157.

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial