-A
A
A+

Instructies: Selecteer de tekst die je wil laten voorlezen.

Activeer voorleesfunctie
terug naar boven
Sint-Gerardus-logo

Sint-Gerardus

Volwassenen _

Zorg op maat

‘Een veilige thuis vol vriendschappen.’

-Jan-bewoner

Zorg op maat

Ben je op zoek naar een optimaal leef-en wooncomfort in een aangename huiselijke sfeer? Met voldoende ruimte voor privacy?

Word één van onze 60 zorggebruikers op onze mooie zorgcampus voor volwassenen in Diepenbeek!

Naast een ruim aanbod aan dagondersteuning krijg je ook ondersteuning van professionele begeleiders, therapeuten, experten, artsen, verpleging … Zij zijn opgeleid om jou te helpen op een manier die bij je past!

Wij zijn erkend door het VAPH en maken deel uit van vzw Stijn.

Partner van MODEM

Download onze folder

Sint-Gerardus

Informatie_

Vragen

Wat is er allemaal mogelijk?

Wie kan er bij ons terecht?

Hoe geven wij zorg?

Waar hebben wij kennis over?

Hoe gaat het in zijn werk?

Wij luisteren naar jouw vraag!

Wat heb jij nodig?
Sint-Gerardus heeft veel kennis en expertise in huis.
We starten steeds met jouw zorg-of ondersteuningsvraag en bekijken samen de mogelijkheden. Samen Zorgen Zelf Kunnen: dat is ons motto! Een greep uit onze mogelijkheden:

BEGELEIDING

Psycho-sociale begeleiding

Heb je vragen over financiële tegemoetkomingen (kinderbijslag, zorgpremies, hulpmiddelen,..)? De sociale dienst van Sint-Gerardus beantwoordt je vragen of kan je doorverwijzen. Zij helpen je uitzoeken waar je recht op hebt.

Met expertise in alle leeftijdsgroepen helpt onze psycho-pedagogische dienst je op weg.

ONDERSTEUNING

Dagcentrum Ac'cent

Dagcentrum Ac’cent biedt een zinvolle dagbesteding. Je kan kiezen uit verschillende ateliers.

Neem een kijkje met Ine in het filmpje! Of volg ons op Facebook!

Werkatelier de Werkmix

De Werkmix is een werkatelier in Zonhoven dat uitsluitend semi-industrieel werk aanbiedt aan volwassenen met een beperking.

Tijdens dit arbeidsproces dat vakkundig begeleid wordt, hebben we oog voor kwaliteit en streven we naar een maximale ontplooiing van ieders mogelijkheden.

Begeleid werken @Work  

De dienst begeleid werken @Work biedt niet-betaalde arbeid voor personen met een beperking in het gewone arbeidscircuit.

Samen met de jobcoach ga je in een private onderneming of openbare instelling in de regio op zoek naar een job op maat, aangepast aan jouw interesses en mogelijkheden.

Wonen

Onze zorgcampus volwassenen biedt een optimaal leef- en wooncomfort aan 42 zorggebruikers. Je woont in een aangename huiselijke sfeer met voldoende ruimte voor privacy. Je kiest voor een leefgroep of voor een studio.

Nieuwsgierig? Bekijk dan onze filmpjes:

Naast een ruim aanbod aan dagondersteuning is er ook de mogelijkheid tot professionele ondersteuning en dit zowel op medisch, verpleegkundig als therapeutisch vlak.

Dit alles wordt gedragen door een multidisciplinair team, ondersteund door een pedagoog/psycholoog en in nauwe samenwerking met zelfstandige verpleegkundigen en kinesitherapeuten.

 

(Kort)verblijf

Wij zijn vergund door het VAPH om je een kortverblijf aan te bieden.

Dit is beperkt tot 60 overnachtingen per jaar, met een ochtend-en avondondersteuning, eventueel in combinatie met dagopvang.

We zoeken samen uit in welk zorgsysteem je zit en wat de mogelijkheden zijn.

 

Sport- en cultuuractiviteiten

Ons sport-en cultuurteam organiseert een mix van sportieve en culturele activiteiten. Bewegen met plezier, dat is hun motto!

De keuze is uitgebreid: wandelen, (rolstoel)fietsen, boccia, darts, sportestafette, netvolley, tekenacademie, festivals, exergames, muziekles, meerdaagse uitstappen,…

BEHANDELING

Medisch-verpleegkundige ondersteuning

Wij bieden op Sint-Gerardus alle medisch en verpleegkundige zorgen aan. Het medisch team bestaat uit een vaste huisarts, psychiater en twee verpleegkundigen. Deze zorgen bestaan zowel uit preventieve, curatieve en indien nodig ook palliatieve zorgen.

We werken nauw samen met eerstelijnspartners, zoals zelfstandige verpleegkundigen, voetverzorgsters, tandarts, apotheek,..

Indien nodig leggen we contact met specialisten van omliggende ziekenhuizen, maar ook met de gespecialiseerde universitaire diensten.

Je kunt bij ons ook terecht voor administratieve ondersteuning, zoals attest arbeidsongeschiktheid, voorschriften, aanvraag tot tegemoetkomingen,..

Kinesitherapie

De kinesitherapeutische behandeling wordt gegeven door zelfstandige kinesitherapeuten. De behandeling is gericht op het onderhouden en/of verbeteren van de functionele mogelijkheden en mobiliteit.

Staan tussen de parallelle baren, actieve oefeningen met therapiemateriaal (stok, gewichten, bal,..) zijn voorbeelden van actieve therapiesessies. Stretchen van de spieren is een voorbeeld van een passieve therapie.

Logopedie

De logopediste ondersteunt de zorggebruiker en zijn/haar omgeving met haar expertise in voeding en slikstoornissen. Daarnaast heeft zij kennis van de werking en het gebruik van communicatietoestellen, zij zorgt voor aanpassingen op maat van de zorggebruiker. Ook zorgt de logopediste voor het up-to-date houden van communicatieborden en weekschema’s. Het onderhouden/verbeteren van taal, spraak, schoolse en cognitieve vaardigheden gebeurt tijdens de logopedische therapie.

Aanpassingen en hulpmiddelen

Welk hulpmiddel of welke aanpassing is zinvol of haalbaar? Het team ‘aanpassingen en hulpmiddelen’ van Sint-Gerardus onderzoekt dit en probeert te zorgen voor een testfase.

Je krijgt advies over orthopedische hulpmiddelen, mobiliteitshulpmiddelen en -aanpassingen, aanpassingen dagelijks leven (ADL), woningaanpassing en omgevingsbediening, communicatiehulpmiddelen en computeraanpassingen.

Praktische aanpassingen en kleine herstellingen aan je rolwagen of fiets?

Ondersteuning nodig bij het aanmeten en aanpassen van orthesen, prothesen, aangepaste schoenen of loophulpmiddelen? Ook hier krijg je hulp van dit team van experten!

Wij begeleiden personen met een (neuro)motorische beperking:
• Personen met een motorische stoornis van centrale aard met een aangeboren hersenletsel (Cerebral Palsy of hersenverlamming) of Niet-Aangeboren Hersenletsel (NAH)
• Personen met een motorische stoornis van spinale aard
• Personen met een neuromusculaire aandoening

Bijkomend aan de (neuro)motorische beperking kunnen er mogelijk bijkomende problemen zijn:
• Verstandelijke beperking
• Epilepsie
• Ontwikkelingsstoornissen zoals Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD), Autisme Spectrum Stoornis (ASS), Developmental Coordination Disorder (DCD)
• Socio-emotionele problemen
• Gehoor-, visuele en spraakproblemen
• Gezondheidsproblemen (gastrointestinaal, cardiorespiratoir, infectieus, immunologisch, endocrinologisch, urogenitaal, dermatologisch)

Je krijgt ondersteuning van professionele begeleiders, therapeuten, experten, artsen, verpleging … Zij zijn opgeleid om jou te helpen op een manier die bij je past!

Iedereen is uniek met mogelijkheden, wensen en verwachtingen. Iedere persoon verdient dan ook alle kansen om zich als volwaardig individu te kunnen ontplooien. Ontwikkelingskansen en mogelijkheden stimuleren: daarin wil Sint-Gerardus de allerbeste zijn!

Jij staat centraal met jouw noden. Sint-Gerardus is als een warm kloppend hart dat al het nodige steeds in de juiste verhouding, naar de aangewezen plaats brengt.
Samen met jou, ouders, familie en begeleiders gaan we op weg, op het ritme van het hart, soms een leven lang.

KENNIS

Cerebral Palsy (CP)

Een ander woord voor Cerebral Palsy is hersenverlamming.
Dit is een verzamelnaam voor aandoeningen waarbij het hersengedeelte dat de spieren controleert, beschadigd is.
CP kan zich in diverse vormen uiten. Iedere zorggebruiker met CP heeft dan ook een andere zorgnood. Samen met een multidisciplinair team (arts, verpleegkundige, paramedici, ondersteuner) bekijken we waar jouw behoeftes liggen. Waar heb je ondersteuning in nodig? En hoe kunnen we je zelfstandigheid bevorderen? Dit kan heel uiteenlopend zijn, van hulpmiddelen en rolwagens tot psychologische ondersteuning.

Niet aangeboren hersenletsel (NAH)

Niet aangeboren hersenletsel of NAH ontstaat in de loop van het leven. Dit letsel kan traumatisch (bijvoorbeeld door een ongeval) of niet-traumatisch (bijvoorbeeld door een hersenbloeding) ontstaan.
Bij zorggebruikers met een NAH is er sprake van een leven voor en een leven na het hersenletsel. De beperkingen ten gevolge van een hersenletsel zijn heel uiteenlopend. Wij ondersteunen je multidisciplinair met o.a. de medische opvolging maar ook met het verwerkingsproces. Bijkomend gaan we met je op pad om een nieuwe invulling (school, dagbesteding,..) te zoeken, waarin we jouw tempo volgen.

Neuromusculaire en erfelijke aandoeningen

Onder neuromusculaire aandoeningen vallen spierziektes en spina bifida. Dit zijn aandoeningen aan het spier- en zenuwstelsel. Deze aandoeningen zijn bij iedereen anders, waardoor we per individu kijken wat je nodig hebt. Bij spierziektes zien we vaak achteruitgang. We helpen jou om zo lang mogelijk het leven te blijven leiden dat jij voor ogen hebt, met de juiste ondersteuning bijvoorbeeld op het vlak van ADL (algemene dagelijkse levensbehoeften zoals eten, drinken, verzorging, toiletbezoek,..). Hierbij organiseren wij de totaalzorg die je nodig hebt met ons eigen medisch team. Natuurlijk steeds in overleg met jou en met externe artsen en zorgverleners.

Slik- en voedingsproblematieken

Een (neuro)motorische beperking kan een voedingsproblematiek met zich meebrengen.
Door je beperking kan je moeite hebben met bijvoorbeeld kauwen of slikken.
Onze logopedisten bekijken samen met een multidisciplinair (arts, verpleegkundige en ondersteuner) team wat voor jou de meest veilige en aangename manier is om te eten en drinken.
Zij zorgen voor de juiste hulpmiddelen zodat je zo lang mogelijk zelfstandig kan eten op een veilige manier. Indien de eetsituatie niet meer veilig is, krijg je hulp bij de voedingssituatie.
Wanneer je sondevoeding nodig hebt, zorgen onze verpleegkundigen ervoor dat je deze toegediend krijgt.

Wondverzorging

Een verminderde voedingstoestand, geen gevoel hebben in je benen, een hele dag in de rolwagen zitten,.. Dit kunnen allemaal oorzaken zijn die wondjes veroorzaken. Wij hechten veel belang aan het voorkomen van wondjes met name het voorkomen van doorligwonden (decubitus). Indien er toch sprake is van een wond, zullen onze verpleegkundigen samen met de arts het juiste wondzorgbeleid bepalen. Samen met een multidisciplinair team bekijken we hoe we doorligwonden naar de toekomst toe kunnen vermijden, bijvoorbeeld door een alternating matras, aangepaste zitschaal, aangepaste schoenen,..

Aanpassingen en hulpmiddelen

Welk hulpmiddel of welke aanpassing is voor jou zinvol of haalbaar? Het team ‘aanpassingen en hulpmiddelen’ van Sint-Gerardus onderzoekt dit en probeert te zorgen voor een testfase.

Je krijgt advies over orthopedische hulpmiddelen, mobiliteitshulpmiddelen en -aanpassingen, aanpassingen dagelijks leven (ADL), woningaanpassing en omgevingsbediening, communicatiehulpmiddelen en computeraanpassingen.

Praktische aanpassingen en kleine herstellingen aan je rolwagen of fiets?

Ondersteuning nodig bij het aanmeten en aanpassen van orthesen, prothesen, aangepaste schoenen of loophulpmiddelen?

Ook hier krijg je hulp van dit team van experten!

Rolstoeladvies

Via de Vlaamse sociale bescherming kan je een “mobiliteitshulpmiddel” kopen of huren. Een rolstoel, elektrische scooter, duwwandelwagen, driewielfiets …
Een mobiliteitshulpmiddel koop of huur je op voorschrift van een arts.

Soms heb je een voorschrift nodig van een meer gespecialiseerde zorgverlener. Dit is het geval als je meer geavanceerde mobiliteitshulpmiddelen nodig hebt, zoals elektrische rolstoelen, scooters of een hulpmiddel op jouw maat gemaakt. Je huisarts zal je dan doorverwijzen naar een zogeheten “rolstoeladviesteam”.

Je maakt dan een afspraak bij zo’n team voor een onderzoek. Onze dienst aanpassingen en hulpmiddelen is een erkend rolstoeladviesteam. Dit rolstoeladviesteam zal je ook een meer uitgebreid voorschrift meegeven, een zogeheten rolstoeladviesrapport.

Je kan hen contacteren op 011/350 135 of 011/350 100.

Ondersteunde communicatie

Vanuit onze koepelorganisatie vzw Stijn is Sint-Gerardus aangesteld als partner in het expertnetwerk MODEM van Thomas More. Wij geven advies en vorming over hulpmiddelen die gesproken, geschreven of digitale communicatie ondersteunen.

Stel je vraag via modem@stijn.be of neem contact op met Ann Volders -Sint-Gerardus- 011 350 162

CVI (cerebrale visuele inperking)

CVI of cerebrale visuele inperking komt frequent voor bij personen met een motorische handicap.

Onze ergotherapeuten hebben de kennis om het functioneren met CVI te ondersteunen.

Hoe? Door materialen en omgeving aan te passen en een goede werkstrategie aan te brengen. Zij kunnen ook jouw netwerk begeleiden en uitleg en tips geven.

Je meldt je aan via ons instapteam. Je kan ons bellen of mailen. Op basis van een verkennend gesprek bekijken we welke stappen we samen met jou zetten. Nadien volgt al dan niet een intakegesprek waarin we jouw vraag verder verkennen. Ook als je gewoon wat meer informatie wenst, kan je het instapteam contacteren.

Open plaatsen volwassenen

Onze open plaatsen zijn steeds bespreekbaar. Wil je meer weten? Neem contact op met het instapteam! Zij helpen je graag verder!

Instapteam volwassenen


Lissy 011 350 167
instap@sintgerardus.be

 

Sint-Gerardus

locaties _

Locaties

Zorgcampus volwassenen:

Huizen ‘De Fykens’, ‘De Tepkens’ en studio’s ‘De Biemer’
O.L. Vrouwstraat 20 A
3590 Diepenbeek
Dagcentrum Ac’cent
O.L. Vrouwstraat 20 A
3590 Diepenbeek
Werkatelier De Werkmix
Donkweg 49
3520 Zonhoven

Peuters Kinderen & Jongeren
Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial