-A
A
A+

Instructies: Selecteer de tekst die je wil laten voorlezen.

Activeer voorleesfunctie
terug naar boven
Sint-Gerardus-logo

Sint-Gerardus

Zorg (MFC) _

Experten in zorg

Een team van experten

Het Multifunctioneel Centrum (MFC) Sint-Gerardus in Diepenbeek geeft (para)medische behandeling, psycho-pedagogische en sociale begeleiding en dagondersteuning aan kinderen en jongeren met een (neuro)motorische beperking. Onze campus in Hasselt biedt met het verblijf een logeerfunctie en woonondersteuning.

Bovendien is de werking van het MFC volledig afgestemd met en geïntegreerd in de werking van de Sint-Gerardusscholen, BuBaO en BuSO.

Voor leerlingen betekent dit ondersteuning, zorg én onderwijs op één campus!

Sint-Gerardus

Informatie_

Vragen

Wat is er allemaal mogelijk?

Wie kan er bij ons terecht?

Hoe geven wij zorg?

Waar hebben wij kennis over

Hoe gaat het in zijn werk?

Wij vertrekken vanuit jouw vraag!

Wat heb jij nodig?
Sint-Gerardus heeft veel kennis en expertise in huis.We starten steeds met jouw zorg-of ondersteuningsvraag en bekijken samen de mogelijkheden. Samen Zorgen Zelf Kunnen: dat is ons motto! Een greep uit onze mogelijkheden:

BEGELEIDING

Psycho-pedagogische begeleiding

Het MFC Sint-Gerardus heeft een gezinsondersteunende of -aanvullende functie. De begeleiders vervullen een psycho-pedagogische opdracht op diverse domeinen: vrije tijd, sociaal-emotioneel welbevinden, zelfstandigheidstraining, toekomstplanning, sociale vaardigheidstraining,…

Psycho-sociale begeleiding

Als ouder van een kind met een beperking komt er heel wat op je af. Je moet niet alleen je weg zoeken in het onderwijs-en zorglandschap met heel wat administratieve rompslomp… Ook de combinatie van ‘buitengewoon’ ouderschap met werk en gezin vormt een uitdaging!

Heb je vragen over financiële tegemoetkomingen (kinderbijslag, zorgpremies, hulpmiddelen,..)? De sociale dienst van Sint-Gerardus beantwoordt je vragen of kan je doorverwijzen. Zij helpen je uitzoeken waar je recht op hebt.

‘Wat met de toekomst van mijn kind?’ is ook een vraag die bij elke overstap terug opduikt. Elke schakelleeftijd brengt telkens heel wat nieuwe vragen met zich mee. Met expertise in alle leeftijdsgroepen helpt onze psycho-pedagogische dienst je op weg.

ONDERSTEUNING

Dagondersteuning

Het MFC biedt in de Sint-Gerardusscholen aanvullende dagondersteuning tijdens het schoolse gebeuren.

Onze begeleiders zorgen voor handicapspecifieke ondersteuning bij maaltijden en verzorging (ADL).

Maar je kan ook buiten de klassieke schoolmomenten bij ons terecht met je zorg-of ondersteuningsvragen.

Verblijf

De mogelijkheid om met leeftijdsgenoten om te gaan, de afstand, het iets meer ‘onafhankelijk’ van ouders leren functioneren, de voorbereiding op wonen in een woonvorm, een zware zorgbehoefte,…

Kiezen voor verblijf kan om allerlei redenen en is mogelijk zowel op regelmatige basis als occasioneel en kort-of langdurend.

Het verblijf op onze campus in Hasselt biedt een omkadering aan die het mogelijk maakt om in te gaan op individuele zorgvragen en noden.

Sport & cultuuractiviteiten

Sint-Gerardus heeft een eigen Sport&Cultuurteam dat wekelijks zorgt voor een mix van sportieve en culturele activiteiten.

Bewegen met plezier voor iedereen, dat is het doel!

Naast wandelen en (rolstoel)fietsen, is er ook een uitgebreid aanbod van allerlei G-sporten zoals  boccia,  G-netbal, E-hockey, G-voetbal en G-karate.

Test je graag nieuwe sporten uit? Exergames, darts , netvolley of sportestafettes? Check!

Liever creatief of muzikaal bezig?  Schrijf je dan in dan voor muziekles, tekenacademie of dans.

Graag op stap? Meerdaagse uitstappen en festivals staan ook op de agenda!

BEHANDELING

Medisch-verpleegkundige ondersteuning

Het medisch team van Sint-Gerardus bestaat uit revalidatieartsen, kinderartsen en verpleegkundigen.

Zij waken over de motorische revalidatie en doen de opvolging van medische problemen en specifieke voedingsproblemen. De verhoging van de zorgkwaliteit staat voorop!

Enkele malen per jaar is er een raadpleging met externe artsen van de referentiecentra.

Kinesitherapie

De kinesitherapeutische behandeling is gericht op jouw motorische ontwikkeling. Onze kinesisten begeleiden jou tot de best mogelijke houding. We vertrekken van jouw mogelijkheden en houden rekening met jouw beperkingen. In onze volledig uitgeruste kineruimtes werken we samen aan een optimaal functioneel bewegen met de nodige hulpmiddelen.

Logopedie

Bij logopedie denk je spontaan aan het beter leren spreken. Maar logopedie in Sint-Gerardus betekent nog veel meer!

Samen met het schoolteam werken we aan schoolse vaardigheden zoals taal, spelling en lezen. Het logoteam ondersteunt je ook met expertise in voeding en slikstoornissen, ondersteunende communicatie en ademhalingstherapie.

Als partner in het expertnetwerk MODEM van Thomas More geven zij advies en vorming over hulpmiddelen die gesproken, geschreven of digitale communicatie ondersteunen.

Ergotherapie

Onze ergotherapeuten begeleiden jou naar een zo zelfstandig mogelijk bestaan. Bij de jongere kinderen is dit vooral ontwikkelingsgericht. De focus bij jongeren is het optimaal functioneren in de woon-, werk- en vrije tijdsomgeving. Met specifieke functionele trainingspakketten spelen we in op actuele zorgvragen. Verkeerstraining, rijvaardigheidstraining, aan- en uitkleden, gebruik van hulpmiddelen, typen: zelf kunnen, daar gaan we voor!

Het ergoteam volgt visuele problemen op en werkt de nodige aanpassingen uit. Ook voor advies rond hulpmiddelen en aanpassingen in de woonomgeving kan je hier terecht.

Hippo- en hydrotherapie

Hippotherapie
Bij hippotherapie werk je met het paard als partner aan het behalen van lichamelijke (verbeteren evenwicht, tonus, houding) en socio-emotionele doelstellingen (opbouwen van zelfvertrouwen, verruimen van sociale vaardigheden). Afhankelijk van de doelstelling krijg je therapie op de rug van het paard of naast het paard.

Het hippoteam van Sint-Gerardus (erkend lid van Centaur Federation) geeft in de manège op de campus therapiesessies aangepast aan jouw individuele zorgnoden.

Hydrotherapie
Onder begeleiding van een kinesitherapeut doe je oefeningen in ons verwarmd therapiebad. De opwaartse druk van het water maakt het bewegen gemakkelijker, terwijl het warme water zorgt voor extra ontspanning.

Aanpassingen en hulpmiddelen

Welk hulpmiddel of welke aanpassing is zinvol of haalbaar? Het team ‘aanpassingen en hulpmiddelen’ van Sint-Gerardus onderzoekt dit en probeert te zorgen voor een testfase.

Je krijgt advies over orthopedische hulpmiddelen, mobiliteitshulpmiddelen en -aanpassingen, aanpassingen dagelijks leven (ADL), woningaanpassing en omgevingsbediening, communicatiehulpmiddelen en computeraanpassingen.

Praktische aanpassingen en kleine herstellingen aan je rolwagen of fiets?

Ondersteuning nodig bij het aanmeten en aanpassen van orthesen, prothesen, aangepaste schoenen of loophulpmiddelen? Ook hier krijg je hulp van dit team van experten!

Wij begeleiden personen met een (neuro)motorische beperking:
• Personen met een motorische stoornis van centrale aard met een aangeboren hersenletsel (Cerebral Palsy of hersenverlamming) of Niet-Aangeboren Hersenletsel (NAH)
• Personen met een motorische stoornis van spinale aard
• Personen met een neuromusculaire aandoening
Bijkomend aan de (neuro)motorische beperking kunnen er mogelijk bijkomende problemen zijn:
• Verstandelijke beperking
• Epilepsie
• Ontwikkelingsstoornissen zoals Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD), Autisme Spectrum Stoornis (ASS), Developmental Coordination Disorder (DCD), dyslexie,  leerstoornissen
• Socio-emotionele problemen, gedragsproblemen
• Gehoor-, visuele en spraakproblemen
• Gezondheidsproblemen (gastrointestinaal, cardiorespiratoir, infectieus, immunologisch, endocrinologisch, urogenitaal, dermatologisch)

Je krijgt ondersteuning van professionele begeleiders, therapeuten, experten, artsen, verpleging … Zij zijn opgeleid om jou te helpen op een manier die bij je past!

Iedereen is uniek met mogelijkheden, wensen en verwachtingen. Ieder kind, iedere jongere verdient dan ook alle kansen om zich als volwaardig individu te kunnen ontplooien. Ontwikkelingskansen en mogelijkheden stimuleren: daarin wil Sint-Gerardus de allerbeste zijn!
Jij staat centraal met jouw noden. Sint-Gerardus is als een warm kloppend hart dat al het nodige steeds in de juiste verhouding, naar de aangewezen plaats brengt.

Samen met jou, ouders en begeleiders gaan we op weg, op het ritme van het hart, soms een leven lang.

KENNIS

Cerebral Palsy (CP)

Een ander woord voor Cerebral Palsy is hersenverlamming.
Dit is een verzamelnaam voor aandoeningen waarbij het hersengedeelte dat de spieren controleert, beschadigd is.
CP kan zich in diverse vormen uiten. Iedere zorggebruiker met CP heeft dan ook een andere zorgnood. Samen met een multidisciplinair team (arts, verpleegkundige, paramedici, ondersteuner) bekijken we waar jouw behoeftes liggen. Waar heb je ondersteuning in nodig? En hoe kunnen we je zelfstandigheid bevorderen? Dit kan heel uiteenlopend zijn, van hulpmiddelen en rolwagens tot psychologische ondersteuning.

Niet aangeboren hersenletsel (NAH)

Niet aangeboren hersenletsel of NAH ontstaat in de loop van het leven. Dit letsel kan traumatisch (bijvoorbeeld door een ongeval) of niet-traumatisch (bijvoorbeeld door een hersenbloeding) ontstaan.
Bij zorggebruikers met een NAH is er sprake van een leven voor en een leven na het hersenletsel. De beperkingen ten gevolge van een hersenletsel zijn heel uiteenlopend. Wij ondersteunen je multidisciplinair met o.a. de medische opvolging maar ook met het verwerkingsproces. Bijkomend gaan we met je op pad om een nieuwe invulling (school, dagbesteding,..) te zoeken, waarin we jouw tempo volgen.

Neuromusculaire en erfelijke aandoeningen

Onder neuromusculaire aandoeningen vallen spierziektes en spina bifida. Dit zijn aandoeningen aan het spier- en zenuwstelsel. Deze aandoeningen zijn bij iedereen anders, waardoor we per individu kijken wat je nodig hebt. Bij spierziektes zien we vaak achteruitgang. We helpen jou om zo lang mogelijk het leven te blijven leiden dat jij voor ogen hebt, met de juiste ondersteuning bijvoorbeeld op het vlak van ADL (algemene dagelijkse levensbehoeften zoals eten, drinken, verzorging, toiletbezoek,..). Hierbij organiseren wij de totaalzorg die je nodig hebt met ons eigen medisch team. Natuurlijk steeds in overleg met jou en met externe artsen en zorgverleners.

Slik- en voedingsproblematieken

Een (neuro)motorische beperking kan een voedingsproblematiek met zich meebrengen.
Door je beperking kan je moeite hebben met bijvoorbeeld kauwen of slikken.
Onze logopedisten bekijken samen met een multidisciplinair (arts, verpleegkundige en ondersteuner) team wat voor jou de meest veilige en aangename manier is om te eten en drinken.
Zij zorgen voor de juiste hulpmiddelen zodat je zo lang mogelijk zelfstandig kan eten op een veilige manier. Indien de eetsituatie niet meer veilig is, krijg je hulp bij de voedingssituatie.
Wanneer je sondevoeding nodig hebt, zorgen onze verpleegkundigen ervoor dat je deze toegediend krijgt.

Wondverzorging

Een verminderde voedingstoestand, geen gevoel hebben in je benen, een hele dag in de rolwagen zitten,.. Dit kunnen allemaal oorzaken zijn die wondjes veroorzaken. Wij hechten veel belang aan het voorkomen van wondjes met name het voorkomen van doorligwonden (decubitus). Indien er toch sprake is van een wond, zullen onze verpleegkundigen samen met de arts het juiste wondzorgbeleid bepalen. Samen met een multidisciplinair team bekijken we hoe we doorligwonden naar de toekomst toe kunnen vermijden, bijvoorbeeld door een alternating matras, aangepaste zitschaal, aangepaste schoenen,..

Aanpassingen en hulpmiddelen

Welk hulpmiddel of welke aanpassing is voor jou zinvol of haalbaar? Het team ‘aanpassingen en hulpmiddelen’ van Sint-Gerardus onderzoekt dit en probeert te zorgen voor een testfase.

Je krijgt advies over orthopedische hulpmiddelen, mobiliteitshulpmiddelen en -aanpassingen,
aanpassingen dagelijks leven (ADL), woningaanpassing en omgevingsbediening, communicatiehulpmiddelen en computeraanpassingen.

Praktische aanpassingen en kleine herstellingen aan je rolwagen of fiets?

Ondersteuning nodig bij het aanmeten en aanpassen van orthesen, prothesen, aangepaste schoenen of loophulpmiddelen?

Ook hier krijg je hulp van dit team van experten!

Rolstoeladvies

Via de Vlaamse sociale bescherming kan je een “mobiliteitshulpmiddel” kopen of huren. Een rolstoel, elektrische scooter, duwwandelwagen, driewielfiets …
Een mobiliteitshulpmiddel koop of huur je op voorschrift van een arts.

Soms heb je een voorschrift nodig van een meer gespecialiseerde zorgverlener. Dit is het geval als je meer geavanceerde mobiliteitshulpmiddelen nodig hebt, zoals elektrische rolstoelen, scooters of een hulpmiddel op jouw maat gemaakt. Je huisarts zal je dan doorverwijzen naar een zogeheten “rolstoeladviesteam”.

Je maakt dan een afspraak bij zo’n team voor een onderzoek. Onze dienst aanpassingen en hulpmiddelen is een erkend rolstoeladviesteam. Dit rolstoeladviesteam zal je ook een meer uitgebreid voorschrift meegeven, een zogeheten rolstoeladviesrapport.

Je kan hen contacteren op 011/350 135 of 011/350 100.

Ondersteunde communicatie

Vanuit onze koepelorganisatie vzw Stijn is Sint-Gerardus aangesteld als partner in het expertnetwerk MODEM van Thomas More. Wij geven advies en vorming over hulpmiddelen die gesproken, geschreven of digitale communicatie ondersteunen.

Stel je vraag via modem@stijn.be of neem contact op met Ann Volders -Sint-Gerardus- 011 350 162

CVI-cerebrale visuele inperking

CVI of cerebrale visuele inperking komt frequent voor bij personen met een motorische handicap.

Onze ergotherapeuten hebben de kennis om het functioneren van het kind of jongere met CVI te ondersteunen.

Hoe? Door materialen en omgeving aan te passen en een goede werkstrategie aan te brengen. Zij kunnen ook anderen die de kinderen/jongeren begeleiden uitleg en tips geven.

MDT-diagnostiek

Sint-Gerardus beschikt over een multidisciplinair team (MDT) dat erkend is door Integrale jeugdhulp. We hebben een grote deskundigheid in het aanleveren van diagnostiek voor (neuro)motorische problemen en/of een ontwikkelingsachterstand bij kinderen en jongeren. Ons MDT kan het indicatieverslag opstellen en indienen dat noodzakelijk is om te kunnen gebruikmaken van opvang en begeleiding binnen een MFC.

Je meldt je aan via ons instapteam. Je kan ons bellen of mailen. Op basis van een verkennend gesprek bekijken we welke stappen we samen met jou zetten. Nadien volgt al dan niet een intakegesprek waarin we jouw vraag verder verkennen. Ook als je gewoon wat meer informatie wenst, kan je het instapteam contacteren: instap@sintgerardus.be

Instapteam Kinderen

Nadine 011 350 106

Annemie 011 350 174

Instapteam Jongeren

Klara 011 350 164

Evi 011 350 129

Sint-Gerardus

locaties _

Waar kan je ons vinden?

Dit zijn onze locaties:

MFC Sint-Gerardus en Sint-Gerardusscholen
Sint-Gerardusdreef 1
3590 Diepenbeek
Verblijf MFC Minderjarigen
Ekkelgaarden 20
3500 Hasselt

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial