-A
A
A+

Instructies: Selecteer de tekst die je wil laten voorlezen.

Activeer voorleesfunctie
terug naar boven
Sint-Gerardus-logo

Sint-Gerardus

Peuters _

Peutertuinen Kiekeboe en Olleke Bolleke

Wat biedt Sint-Gerardus voor peuters?

Kleine stapjes groots maken

Voor kinderen van 0 tot 4 jaar zijn er de gespecialiseerde peutertuinen Kiekeboe en Olleke Bolleke. Hier luistert een team naar al je zorgvragen en zoekt samen met jou naar een oplossing. Kleine stapjes groots maken, dat is hun motto!

Elk teamlid heeft zijn rugzak met eigen expertise: begeleider, kinesist, ergotherapeut, logopedist, verpleegkundige en arts!

Multidisciplinaire zorg op maat

Door de peuters centraal te zetten pakken we zorgnoden individueel én groepsgericht aan. Een garantie voor zorg op maat! Interdisciplinair samenwerken  zorgt voor methodieken om de totale ontwikkeling van elke peuter te stimuleren zowel op sociaal-emotioneel als motorisch vlak.

Wij zijn erkend door het VAPH en maken deel uit van vzw Stijn.

Download onze folder Een dag in de peutertuin

Sint-Gerardus

Informatie_

Vragen

Wat is er allemaal mogelijk?

Wie kan er bij ons terecht?

Hoe geven wij zorg?

Waar hebben wij kennis over?

Hoe gaat het in zijn werk?

Wij vertrekken vanuit jouw vraag! Wat heb jij nodig?

Sint-Gerardus heeft veel kennis en expertise in huis.
We starten steeds met jouw zorg-of ondersteuningsvraag en bekijken samen de mogelijkheden. Samen Zorgen Zelf Kunnen: dat is ons motto!

Een greep uit onze mogelijkheden:

BEGELEIDING

Psycho-pedagogische begeleiding

Wat is er allemaal mogelijk voor jouw peuter?

Onze begeleiders ontdekken dit door gebruik te maken van gespecialiseerde technieken. ‘Ervaar het maar’ is een methodische werkwijze voor het stimuleren van de motoriek, de zintuigen en de communicatie. ‘BIM’, Beleven in Muziek, is een werkwijze gebaseerd op ervaringsordening.

Psycho-sociale begeleiding

Als ouder van een kind met een beperking komt er heel wat op je af. Je moet niet alleen je weg zoeken in het onderwijs-en zorglandschap met heel wat administratieve rompslomp… Ook de combinatie van ‘buitengewoon’ ouderschap met werk en gezin vormt een uitdaging!

Heb je vragen over financiële tegemoetkomingen (kinderbijslag, zorgpremies, hulpmiddelen,..)? De sociale dienst van Sint-Gerardus beantwoordt je vragen of kan je doorverwijzen. Zij helpen je uitzoeken waar je recht op hebt.

‘Wat met de toekomst van mijn kind?’ is ook een vraag die bij elke overstap terug opduikt. Elke schakelleeftijd brengt telkens heel wat nieuwe vragen met zich mee. Met expertise in alle leeftijdsgroepen helpt onze psycho-pedagogische dienst je op weg.

ONDERSTEUNING

Dagondersteuning

Jouw peuter wordt begeleid door een vaste groep mensen van verschillende disciplines: opvoeders, therapeuten, verpleegkundigen en artsen.

In een ontwikkelingsstimulerend klimaat wordt hij aangemoedigd tot het ontdekken van zijn wereld en nieuwe dingen. We brengen ontwikkelingsadequate vaardigheden bij zoals een vast slaap-waakritme, zindelijkheid of overgaan naar een andere voedingsconsistentie. We zorgen voor een handicapspecifieke ondersteuning bij maaltijden en verzorging.

BEHANDELING

Medisch-verpleegkundige ondersteuning

Het medisch team van Sint-Gerardus bestaat uit revalidatieartsen, kinderartsen en verpleegkundigen.

Zij waken over de motorische revalidatie en doen de opvolging van medische problemen en specifieke voedingsproblemen. De verhoging van de zorgkwaliteit staat voorop!

Enkele malen per jaar is er een raadpleging met externe artsen van de referentiecentra.

Kinesitherapie, logopedie en ergotherapie

We stellen een aangepast multidisciplinair therapieprogramma op maat van jouw peuter op dat kinesitherapie, logopedie, ergotherapie en verpleegkundige zorg kan omvatten.

De therapeut bepaalt de inhoud en therapiefrequentie in samenspraak met onze artsen. Uitgangspunten hierbij zijn de noden van de peuter, de adviezen van externe artsen, de verwachtingen van ouders en onze eigen organisatorische mogelijkheden.

Met specifieke functionele trainingspakketten spelen we in op actuele zorgvragen. Zindelijkheidstraining, training in het gebruik van hulpmiddelen en watergewenning staan alvast op de agenda.

Aanpassingen en hulpmiddelen

Welk hulpmiddel of welke aanpassing is zinvol of haalbaar?

Het team ‘aanpassingen en hulpmiddelen’ van Sint-Gerardus onderzoekt dit en probeert te zorgen voor een testfase.

Je krijgt advies over orthopedische hulpmiddelen, mobiliteitshulpmiddelen en -aanpassingen, aanpassingen dagelijks leven (ADL), woningaanpassing en omgevingsbediening, communicatiehulpmiddelen en computeraanpassingen.

Praktische aanpassingen en kleine herstellingen aan je rolwagen of fiets?Ondersteuning nodig bij het aanmeten en aanpassen van orthesen, prothesen, aangepaste schoenen of loophulpmiddelen? Ook hier krijg je hulp van dit team van experten!

Wij begeleiden personen met een (neuro)motorische beperking:
• Personen met een motorische stoornis van centrale aard met een aangeboren hersenletsel (Cerebral Palsy of hersenverlamming) of Niet-Aangeboren Hersenletsel (NAH)
• Personen met een motorische stoornis van spinale aard zoals spina bifida of een dwarslaesie
• Personen met een neuromusculaire aandoening zoals de spierziekte van Duchenne

Bijkomend aan de (neuro)motorische beperking kunnen er mogelijk bijkomende problemen zijn:
• Verstandelijke beperking
• Epilepsie
• Ontwikkelingsstoornissen zoals Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD), Autisme Spectrum Stoornis (ASS), Developmental Coordination Disorder (DCD), dyslexie,  leerstoornissen
• Socio-emotionele problemen, gedragsproblemen
• Gehoor-, visuele en spraakproblemen
• Gezondheidsproblemen (gastrointestinaal, cardiorespiratoir, infectieus, immunologisch, endocrinologisch, urogenitaal, dermatologisch)

Je krijgt ondersteuning van professionele begeleiders, therapeuten, experten, artsen, verpleging … Zij zijn opgeleid om jou te helpen op een manier die bij je past!

Iedereen is uniek met mogelijkheden, wensen en verwachtingen. Ieder kind, iedere jongere verdient dan ook alle kansen om zich als volwaardig individu te kunnen ontplooien. Ontwikkelingskansen en mogelijkheden stimuleren: daarin wil Sint-Gerardus de allerbeste zijn!

Jij staat centraal met jouw noden. Sint-Gerardus is als een warm kloppend hart dat al het nodige steeds in de juiste verhouding, naar de aangewezen plaats brengt.

KENNIS

Slik-en voedingsproblematieken

Een (neuro)motorische beperking kan een slik- of voedingsproblematiek met zich meebrengen.
Onze logopedisten bekijken samen met een multidisciplinair (arts, verpleegkundige en ondersteuner) team wat de meest veilige en aangename manier is om te eten en drinken.
Wanneer er sondevoeding nodig is, zorgen onze verpleegkundigen voor de toediening.

Aanpassingen en hulpmiddelen

Welk hulpmiddel of welke aanpassing is voor jouw peuter zinvol of haalbaar? Het team ‘aanpassingen en hulpmiddelen’ van Sint-Gerardus onderzoekt dit en probeert te zorgen voor een testfase.

Je krijgt advies over orthopedische hulpmiddelen, mobiliteitshulpmiddelen en -aanpassingen, aanpassingen dagelijks leven (ADL), woningaanpassing en omgevingsbediening, communicatiehulpmiddelen en computeraanpassingen.

Ondersteuning nodig bij het aanmeten en aanpassen van orthesen, prothesen, aangepaste schoenen of loophulpmiddelen?

Ook hier krijg je hulp van dit team van experten!

Ondersteunde communicatie

Vanuit onze koepelorganisatie vzw Stijn is Sint-Gerardus aangesteld als partner in het expertnetwerk MODEM van Thomas More. Wij geven advies en vorming over hulpmiddelen die gesproken, geschreven of digitale communicatie ondersteunen.

Stel je vraag via modem@stijn.be of neem contact op met Ann Volders -Sint-Gerardus- 011 350 162

MDT diagnostiek

Sint-Gerardus beschikt over een multidisciplinair team (MDT) dat erkend is door Integrale jeugdhulp. We hebben een grote deskundigheid in het aanleveren van diagnostiek voor (neuro)motorische problemen en/of een ontwikkelingsachterstand bij kinderen en jongeren. Ons MDT kan het indicatieverslag opstellen en indienen dat noodzakelijk is om te kunnen gebruikmaken van opvang en begeleiding binnen een MFC.

Je meldt je aan via ons instapteam. Je kan ons bellen of mailen. Op basis van een verkennend gesprek bekijken we welke stappen we samen met jou zetten. Nadien volgt al dan niet een intakegesprek waarin we jouw vraag verder verkennen.

Ook als je gewoon wat meer informatie wenst, kan je het instapteam contacteren.

Instapteam peuters

Nadine 011 350 107
instap@sintgerardus.be

Sofie 011 350 131

 

Sint-Gerardus

locaties _

Waar kan je ons vinden?

Dit zijn onze locaties:

Peutertuin – Kiekeboe
Sint-Gerardusdreef 1
3590 Diepenbeek

Peutertuin – Olleke Bolleke
Kiezel Kleine Brogel 63
3990 Peer

Kinderen & Jongeren Volwassenen
Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial