-A
A
A+

Instructies: Selecteer de tekst die je wil laten voorlezen.

Activeer voorleesfunctie
terug naar boven
Sint-Gerardus-logo

Sint-Gerardus

BuBaO _

Buitengewoon basisonderwijs (BuBaO) type 4

Buitengewoon Basisonderwijs Type 4

Onderwijs met buitengewone kansen 

BuBaO Sint-Gerardus is een katholieke basisschool voor buitengewoon onderwijs in Diepenbeek. Wij richten ons op kinderen van 2,5 jaar tot maximum 14 jaar met een lichamelijke (neuro)motorische beperking en een type 4-attest.

Naast de motorische beperking hebben een groot aantal kinderen bijkomende moeilijkheden die invloed hebben op hun totale ontwikkeling zoals ADHD, ASS, gehechtheidsproblemen, gedragsmoeilijkheden… Medische problemen zoals slikproblemen, ademhalingsproblemen, infecties en operaties zijn ook vaak een bezorgdheid.

Samen zorgen zelf kunnen

Binnen onze school zijn kinderen met deze grote diversiteit aan problematieken welkom! Met onderwijs en zorg op maat spelen we in op de noden van elk kind afzonderlijk. Het doel? Een maximale zelfontplooiing bereiken en de sociale integratie bevorderen.

Contacteer ons!

Directeur BuBaO: Liesbet Ruison – 011 350 150 – bubao­@sintgerardus.be

Pedagogen BubaO: Sigrid Biesmans – 011 350 119 – sigrid.biesmans­@sintgerardus.be en Laura Segers – 011 350 119 – laura.segers­@sintgerardus.be

Inschrijvingsprocedure 2024-2025

Maximale zelfontplooiing

Alle ontwikkelingsdomeinen (taal, wiskunde, wereldoriëntatie, sport … ) komen aan bod met extra aandacht voor de specifieke noden.

Sociale integratie

Het bevorderen van de sociale integratie en inclusie van onze leerlingen. Dat is ons doel!

Onderwijs & zorg op maat

Multidisciplinaire teams in kleine klasgroepen, een aangepast tempo, een orthodidactische aanpak en leermateriaal op maat van het kind!

Sint-Gerardus

BuBaO_

Maximale zelfontplooiing

Alle ontwikkelingsdomeinen (taal, wiskunde, wereldoriëntatie, sport … ) komen aan bod met extra aandacht voor de specifieke noden.

Sint-Gerardus

BuBaO_

Sociale integratie

Het bevorderen van de sociale integratie en inclusie van onze leerlingen. Dat is ons doel! We willen dit bereiken door de kinderen de wereld in te laten trekken. Schaatsen, toneel, kermis: wij doen mee!
Met klasuitstappen binnen het klasthema maken we de transfer van het geleerde in de klas naar de realiteit. De kinderen maken kennis met de maatschappij. Omgekeerd willen we op deze manier ook de maatschappij meer vertrouwd maken met kinderen met een (neuro)motorische beperking.

Sint-Gerardus

BuBaO_

Onderwijs & zorg op maat

Om deze doelen te bereiken bieden we onderwijs en zorg op maat van elk kind. Met kleine klasgroepen, een aangepast tempo en een orthodidactische aanpak en leermateriaal op maat van het kind.

We werken met multidisciplinaire teams die bestaan uit een leerkracht, logopedist, ergotherapeut, kinesitherapeut en verpleegkundige. Deze teams worden bijgestaan door een pedagoog die zorgt voor de coördinatie van het onderwijs- en zorgaanbod. Samen werken zij een aanbod uit en sturen dit bij via een cyclisch proces. Deze teams worden aangevuld door onze muzisch-creatieve ergotherapeuten.

Aanvullend op de klaswerking is er een 7de hemel, een interactieve snoezelruimte, waarbinnen alle ontwikkelingsdomeinen aan bod komen. Tevens is er pedagogische en psychologische ondersteuning. Belangrijk voor onze doelgroep is de brede zorg die wordt geboden. Dit omvat o.a. hulp tijdens toiletmomenten, eet- en drinkmomenten.

We werken nauw samen met onze collega’s van het MFC Sint-Gerardus, ouders, CLB en anderen zoals Thuisbegeleidingsdiensten, Centra voor geestelijke gezondheidszorg, Centrum Ganspoel (visuele beperkingen)…

Motorische ontwikkeling

Motorische ontwikkeling

Motorische ontwikkeling

Psychomotorische en zintuigelijke ontwikkeling

Psychomotorische en zintuigelijke ontwikkeling

Psychomotorische en zintuigelijke ontwikkeling

Communicatieve ontwikkeling

Communicatieve ontwikkeling

Communicatieve ontwikkeling

Ontwikkeling tot zelfstandigheid

Ontwikkeling tot zelfstandigheid

Ontwikkeling tot zelfstandigheid

Sociaal-emotionele ontwikkeling

Sociaal-emotionele ontwikkeling

Sociaal-emotionele ontwikkeling

Motorische ontwikkeling

Onze leerlingen met een (neuro)motorische beperking ervaren een grote nood aan ondersteuning op motorisch vlak. We zetten in op een maximale groei, zowel op grof-motorisch als klein-motorisch vlak.

Psychomotorische en zintuigelijke ontwikkeling

We willen leerlingen de kans geven de wereld rondom hen ten volle waar te nemen en te ervaren:

• we passen de klas- en schoolomgeving aan in functie van auditieve en/of visuele beperkingen,
• we maken de leerling zo bewust mogelijk van zijn eigen lichaam en ruimte rondom hem
• we leren de leerling compensatietechnieken aan om in de maatschappij te kunnen functioneren met zijn/haar beperkingen.

Communicatieve ontwikkeling

We hechten binnen BuBaO Sint-Gerardus belang aan communicatie voor elke leerling binnen zijn eigen mogelijkheden:

• we zetten in op een uitbreiding van de woordenschat (actief en passief) en oefenen de communicatieve vaardigheden,
• we spelen in op de behoeften van elke leerling en gaan op zoek naar communicatiehulpmiddelen indien nodig, zoals SMOG (spreken met ondersteuning van gebaren), picto’s, communicatiekaarten, spraakcomputers …

Ontwikkeling tot zelfstandigheid

We streven er naar dat elke leerling zo zelfstandig mogelijk kan functioneren en dat de beperkingen zo weinig mogelijk impact hebben op de dagdagelijkse activiteiten. Wat de kinderen zelf kunnen, doen ze zelf. We werken op maat! Afhankelijk van de individuele mogelijkheden, gaan we voor een volledige zelfstandigheid, zelfstandigheid met gebruik van hulpmiddelen of een zo groot mogelijke betrokkenheid bij activiteiten.

Sociaal-emotionele ontwikkeling

Als school streven we ernaar dat elke leerling zich goed voelt en zich kan ontwikkelen in zijn ‘zijn’ met de beschikbare talenten:
• we geven iedere leerling de kans om dit te doen op een manier die past bij zijn/haar ontwikkelingsmogelijkheden,
• we besteden extra aandacht aan het verwerkingsproces dat zij en hun ouders doorlopen en bieden de nodige ondersteuning,
• we zetten in op sociale vaardigheden waarbij elk kind op zijn eigen niveau kan oefenen.

Motorische ontwikkeling

Onze leerlingen met een (neuro)motorische beperking ervaren een grote nood aan ondersteuning op motorisch vlak. We zetten in op een maximale groei, zowel op grof-motorisch als klein-motorisch vlak.

Psychomotorische en zintuigelijke ontwikkeling

We willen leerlingen de kans geven de wereld rondom hen ten volle waar te nemen en te ervaren: • we passen de klas- en schoolomgeving aan in functie van auditieve en/of visuele beperkingen, • we maken de leerling zo bewust mogelijk van zijn eigen lichaam en ruimte rondom hem • we leren de leerling compensatietechnieken aan om in de maatschappij te kunnen functioneren met zijn/haar beperkingen.

Communicatieve ontwikkeling

We hechten binnen BuBaO Sint-Gerardus belang aan communicatie voor elke leerling binnen zijn eigen mogelijkheden: • we zetten in op een uitbreiding van de woordenschat (actief en passief) en oefenen de communicatieve vaardigheden, • we spelen in op de behoeften van elke leerling en gaan op zoek naar communicatiehulpmiddelen indien nodig, zoals SMOG (spreken met ondersteuning van gebaren), picto’s, communicatiekaarten, spraakcomputers …

Ontwikkeling tot zelfstandigheid

We streven er naar dat elke leerling zo zelfstandig mogelijk kan functioneren en dat de beperkingen zo weinig mogelijk impact hebben op de dagdagelijkse activiteiten. Wat de kinderen zelf kunnen, doen ze zelf. We werken op maat! Afhankelijk van de individuele mogelijkheden, gaan we voor een volledige zelfstandigheid, zelfstandigheid met gebruik van hulpmiddelen of een zo groot mogelijke betrokkenheid bij activiteiten.

Sociaal-emotionele ontwikkeling

Als school streven we ernaar dat elke leerling zich goed voelt en zich kan ontwikkelen in zijn ‘zijn’ met de beschikbare talenten: • we geven iedere leerling de kans om dit te doen op een manier die past bij zijn/haar ontwikkelingsmogelijkheden, • we besteden extra aandacht aan het verwerkingsproces dat zij en hun ouders doorlopen en bieden de nodige ondersteuning, • we zetten in op sociale vaardigheden waarbij elk kind op zijn eigen niveau kan oefenen.

Motorische ontwikkeling

Onze leerlingen met een (neuro)motorische beperking ervaren een grote nood aan ondersteuning op motorisch vlak. We zetten in op een maximale groei, zowel op grof-motorisch als klein-motorisch vlak.

Psychomotorische en zintuigelijke ontwikkeling

We willen leerlingen de kans geven de wereld rondom hen ten volle waar te nemen en te ervaren: • we passen de klas- en schoolomgeving aan in functie van auditieve en/of visuele beperkingen, • we maken de leerling zo bewust mogelijk van zijn eigen lichaam en ruimte rondom hem • we leren de leerling compensatietechnieken aan om in de maatschappij te kunnen functioneren met zijn/haar beperkingen.

Communicatieve ontwikkeling

We hechten binnen BuBaO Sint-Gerardus belang aan communicatie voor elke leerling binnen zijn eigen mogelijkheden: • we zetten in op een uitbreiding van de woordenschat (actief en passief) en oefenen de communicatieve vaardigheden, • we spelen in op de behoeften van elke leerling en gaan op zoek naar communicatiehulpmiddelen indien nodig, zoals SMOG (spreken met ondersteuning van gebaren), picto’s, communicatiekaarten, spraakcomputers …

Ontwikkeling tot zelfstandigheid

We streven er naar dat elke leerling zo zelfstandig mogelijk kan functioneren en dat de beperkingen zo weinig mogelijk impact hebben op de dagdagelijkse activiteiten. Wat de kinderen zelf kunnen, doen ze zelf. We werken op maat! Afhankelijk van de individuele mogelijkheden, gaan we voor een volledige zelfstandigheid, zelfstandigheid met gebruik van hulpmiddelen of een zo groot mogelijke betrokkenheid bij activiteiten.

Sociaal-emotionele ontwikkeling

Als school streven we ernaar dat elke leerling zich goed voelt en zich kan ontwikkelen in zijn ‘zijn’ met de beschikbare talenten: • we geven iedere leerling de kans om dit te doen op een manier die past bij zijn/haar ontwikkelingsmogelijkheden, • we besteden extra aandacht aan het verwerkingsproces dat zij en hun ouders doorlopen en bieden de nodige ondersteuning, • we zetten in op sociale vaardigheden waarbij elk kind op zijn eigen niveau kan oefenen.

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial