-A
A
A+

Instructies: Selecteer de tekst die je wil laten voorlezen.

Activeer voorleesfunctie
terug naar boven
Sint-Gerardus-logo

Sint-Gerardus

OV1

OV1: Een algemene en sociale vorming

Ontwikkel je mogelijkheden!

Met de opleidingsvorm OV1 willen wij jongeren stimuleren in de ontwikkelingsdomeinen wonen, werken/dagbesteding en vrije tijd. Het doel? Je eigen plek leren te verwerven in de maatschappij. Met onze stromingen competentieleren en ervaringsleren vertrekken we vanuit jouw mogelijkheden!

Lees onze folder

Competentieleren

Gericht op groei en ontplooiing

Het aanbod binnen de stroming competentieleren is zo opgebouwd dat er voor elke leerling een aangepast traject kan worden uitgestippeld. Via dit persoonlijke traject gaan we samen met de leerling op zoek naar zijn/haar oriëntatiemogelijkheden binnen de drie domeinen van de ontwikkelingsdoelen OV1: wonen, werken/dagbesteding en vrije tijd.
Daarnaast willen we binnen het competentieleren ook aandacht besteden aan het aspect ‘leren’.

Download onze folder

Ervaringsleren

Een thematische werkwijze om jongeren te stimuleren in hun groei

Het aanbod van het ervaringsleren is specifiek op maat ontwikkeld voor leerlingen die op meerdere domeinen van hun functioneren ernstige beperkingen ondervinden.

Onderwijs, zorg en therapie sluiten aan bij de noden van elke jongere. Via een thematische totaalbenadering beogen we een verdere ontwikkeling van de mogelijkheden. Het doel? Meer zicht te krijgen op een perspectief omtrent wonen, werken en vrije tijd.

Een leertraject op maat

Leerlingen hebben nood aan een leertraject op maat. Dit sluit aan op hun individuele mogelijkheden en ondersteuningsnoden, hun belevingswereld en hun ervaringsordening. Daarnaast leggen we ook bepaalde groepsgerichte zorgaccenten. De gemeenschappelijke noden zijn vaak voldoende rust, structuur en voorspelbaarheid.

Download onze folder
Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial